mondial ASSISTANCE (allianz worldwide partners)

Mondial Assistance (Allianz Assistance) pomáha ľuďom na celom svete takmer 60 rokov; na slovenskom a českom trhu viac ako 16 rokov.

Ako svetová jednotka v cestovnom poistení sa o našich klientov staráme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Našou úlohou je poskytovať rýchle a kvalitné služby, bez ohľadu na čas a miesto, na ktorom sa práve nachádzate. Schopnosť zasahovať na ktoromkoľvek mieste je nevyhnutná z dôvodu, aby sme mohli byť nablízku práve vtedy, keď to najviac potrebujete.

Môžete sa spoľahnúť na viac ako 13 tis. obetavých zamestnancov, ktorí hovoria 40 rôznymi jazykmi a sú zodpovední za prevádzkové strediská na 5 kontinentoch. Dôraz kladieme na budovanie a ďalší rozvoj siete poskytovateľov rôznorodých služieb, ktorých je v súčasnosti viac než 400 tis. Klienti vysoko hodnotia aj našu snahu spoznať a v každodennej práci zohľadňovať špecifiká danej krajiny, v ktorej pôsobíme a poskytujeme asistenčné služby.

V súčasnosti môže využiť naše asistenčné služby viac ako 250 mil. klientov. To je zhruba 4% z celkovej svetovej populácie! Jeden asistenčný zásah vychádza v priemere na každé dve sekundy. V roku 2013 sme vybavili vyše 52 mil. hovorov s viac ako 23 mil. prípadmi. V rovnakom roku sme vytvorili obrat 2,44 miliardy eúr, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac ako o 9%.