SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ASISTENČNÝCH SPOLOČNOST͍

media

Médiá

Asistencia v slovenských masmédiách, stanoviská, komentáre, rozpracované projekty slovenských a europskych autorít...

Viac ...
news

AKTUALITY

Užitočné fakty, informácie, odporúčania, príbehy a ďalšie zaujímavosti zo sveta asistenčných služieb a činnosti členov SLAAS...

Viac...
contact

Kontakt

Kontaktujte nás na tel. čísle +421-911 718833
a informujte sa o činnosti Slovenskej asociácie asistenčných služieb...

Viac...