GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA

Global Assistance Slovakia vznikla pred desiatimi  rokmi ako stopercentná slovenská dcéra českej firmy Global Assistance. Pri začiatkoch pôsobenia spolupracovala česká materská spoločnosť s jednou z významných poisťovní na českom trhu (Kooperatíva a.s.) a s jedným z najväčších hráčov v poli s jazdenými vozidlami (AAA AUTO). S tým sa dohodla na spolupráci pri svojom vzniku aj slovenská dcéra a pridali sa ďalšie aktivity.
Global Assistance Slovakia dokáže svojmu klientovi zabezpečiť odtiahnutie, úschovu na stráženom parkovisku, opravu vozidla na ceste, zapožičanie náhradného vozidla a ďalšie služby. Okrem štandardných technických úkonov vieme zabezpečiť klientovi podľa individuálnej dohody aj špecifické služby, napríklad dlhodobé uschovanie vozidla

Asistenčné služby spoločnosť poskytuje na Slovensku prostredníctvom vlastnej siete približne 130 zmluvných partnerov, v zahraničí sú jej partnermi iní poskytovatelia asistenčných služieb, ktorí majú tiež svoje siete. Vďaka tomu sa slovenskému zákazníkovi dostane pomoci nielen doma, ale prakticky v celej Európe.
Činnosť zmluvných partnerov na Slovensku koordinuje dispečing, ktorý využíva  štandardné postupy a prepracovaný softvér „Pro assist“, pomocou ktorého dispečer sleduje celý priebeh zásahu až do jeho ukončenia.  Na miesto zásahu sa zvyčajne vysielajú partneri z okruhu do cca 15-20 kilometrov. Štandardom je príchod asistencie na miesto do 45 minút.

Strategické partnerstvo

Global Assistance Slovakia poskytuje služby zákazníkom aj priamo, prelomom však bolo uzatvorenie zmluvy na asistenčné služby klientom dvoch významných poisťovní (Kooperatíva, Komunálna poisťovňa), vďaka čomu dnes obhospodaruje vyše 1 000 000 vozidiel.
Okrem štandardného balíka, ktorý sa skrýva za kartou Global assistance, si klient môže v rámci svojich finančných možností individuálne rozširovať rozsah služieb prakticky bez limitu. Tu prichádza zvýhodnenie pre flotilových zákazníkov: čím väčší je počet vozidiel, tým výhodnejšie podmienky sa dajú dohodnúť pre všetky služby, prevyšujúce rámec štandardu.

V záruke aj po nej

Asistenčné služby vo forme, v akej ich poskytuje Global Assistance Slovakia, sa dajú využiť ako nadstavba k štandardu, ktorý ponúka výrobca automobilu v rámci záruky, ešte väčší význam však nadobúdajú po jej uplynutí, keď okrem iného aj štatisticky stúpa pravdepodobnosť poruchy vozidla a nutnosti asistenčného zásahu.
Klient Global Assistance Slovakia získava výhody aj vďaka jej spolupráci s Autoklubom Slovenskej republiky (AKSR). To znamená, že aj keď je tento klub národný, jeho členovia majú služby zaručené aj v zahraničí. Kooperácia samozrejme funguje aj opačným smerom.
Úspešne bola nadviazaná spolupráca s požičovňou áut HERTZ.

01 02 03 04 05 06 09