EURO-CENTER PRAGUE

Predstavenie spoločnosti

Euro-Center Prague je asistenčná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie okamžitej lekárskej pomoci klientom na celom svete.

Euro-Center Prague bol založený v roku 1996 ako asistenčné oddelenie v ERV Európskej Poisťovni. Neskôr v roku 2002 vznikla samostatná spoločnosť EUROALARM Assistance Prague, s.r.o., ktorá od augusta 2014, v rámci integračného konceptu Euro-Center, zmenila názov na Euro-Center Prague, s.r.o.

Ako spoločnosť strednej veľkosti Euro-Center Prague disponuje špecializovaným tímom 60 skúsených zamestnancov. V našich telefónnych záznamoch evidujeme vyše 75 000 príchodzích a viac než 173 000 odchodzích hovorov vybavených na ročnej báze.

Euro-Center Prague vytvoril počas devätnástich rokov pôsobenia na trhu databázu obsahujúcu podrobné informácie o niekoľko desiatok tisíc poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a veľkého počtu partnerských asistenčných spoločností.

Ťažiskovú časť našej rozsiahlej databázy tvorí unikátny koncept Euro-Center, centier strategicky umiestnených v hlavných turistických destináciách po celom svete. Ich úlohou je, vďaka znalostiam miestnych podmienok a dlhodobému pôsobeniu v danej lokalite, čo najefektívnejšia spolupráca s asistenčnou službou Euro-Center Prague, resp. poskytovanie kvalitných služieb svojim klientom v zahraničí, vrátane dojednávania priaznivých cenových podmienok s miestnymi poskytovateľmi služieb, a tým znižovanie nákladov poisťovní.

S kreditom v poskytovaní vysoko kvalitných lekárskych a cestovných asistenčných služieb Euro-Center Prague reprezentuje popredné medzinárodné cestovné poisťovne. Významný podiel našej činnosti je venovaný dôležitým švédskym, dánskym, českým, poľským, ruským a baltským poisťovniam a zahraničným asistenčným spoločnostiam.


euro-center