MEMORANDUM

Vo svetle rastúceho objemu a významu moderných asistenčných služieb v rôznych odvetviach podnikateľskej a verejnosti prospešnej činnosti sa predstavitelia zakladajúcich asistenčných spoločností rozhodli deklarovať svoju skutočnú a slobodnú vôľu k založeniu záujmového združenia otvoreného všetkým zainteresovaným právnickým osobám pôsobiacim významným spôsobom v oblasti asistenčných služieb na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Cieľom činnosti združenia bude vyvíjať spoločné úsilie k vytváraniu predpokladov pre rozvoj ativít členov asociácie v oblasti asistenčných služieb, sledovať vývoj súčasných a perspektívnych činností v tejto oblasti, koordinovať prípravu jednotných stanovísk k otázkam spoločného záujmu, zastupovať a spoločne presadzovať oprávnené záujmy členov voči orgánom a inštitúciám štátnej správy a iným profesijným združeniam a medzinárodným subjektom.

Za týmto účelom sa zástupcovia nižšie uvedených zakladajúcich členov asociácie dohodli na spoločnom návrhu základných dokumentov nevyhnutných na úspešné napĺňanie cieľov deklarovaných v stanovách asociácie.

 

V Bratislave 2. júla 2014

 

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

Autoklub Slovakia Assistance

fleet
 1. Bosákova 3
 2. 851 04 Bratislava
 3. Tel.: 18 112; +421 2 49 20 59 49
 4. E-mail: info@asaauto.sk

Euro-Center Assistance

europ

Europ Assistance

europ

GLOBAL ASSISTANCE

 1. Údernícka 5
 2. 851 01 Bratislava
 3. Tel: +421 263 532 236
 4. E-mail: 18118@18118.sk

MONDIAL ASSISTANCE

04

 1. Čajakova 18
 2. 81105 Bratislava
 3. Tel.: +421 252 626 454
 4. E-mail: info@mondial-assistance.sk