AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE

člen celosvetovej motoristickej organizácie FIA, je v Slovenskej republike výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje asistenčné služby pre novo predané vozidlá a motocykle.

Autoklub Slovakia Assistance

pôsobí na domácom trhu od roku 1993. Podiel na trhu v importérskej asistencii predstavuje viac ako 50%.