AKTUALITY

NehodovosŤ v cestnej doprave v SR 2017
0
Počet nehôd
0
Počet usmrtení
0
Ťažkých zranení
0
alkohol

Auto nesmie rozhodnúť, koho pri nehode z ľudí uprednostní

Odborníci v Nemecku pracujú na nových pravidlách pre autonómne autá. V júni 2017 vydala etická komisia federálneho ministerstva dopravy, zložená zo 14 vedcov a právnych odborníkov, prvé etické smernice na svete, ktorých by sa autonómne vozidlá mali pridŕžať. Jedno z navrhovaných usmernení hovorí, že ľudský život by sa mal vždy uprednostniť pred majetkom alebo životom zvierat. Ľudský vodič by pritom mal mať možnosť prevziať rozhodovanie od programu. Druhé navrhuje zavedenie akejsi čiernej skrinky, ktorá by zaznamenávala údaje o prevádzke vozidla, aby bolo možné v prípade potreby určiť, kto zavinil nehodu – či vodič, alebo technológia. Okrem toho by vodiči mali rozhodovať o tom, aké osobné údaje sa budú zbierať z ich vozidla, aby sa napríklad nemohli využiť na personalizované reklamy. V správe sa však píše, že skutočné dilematické rozhodnutia, ako napríklad rozhodnutie o uprednostnení jedného ľudského života pred ďalším, závisia od konkrétnej situácie a správania dotknutých strán, ktoré nemožno predvídať, preto nemôžu byť jasne štandardizované a naprogramované. Výkonný riaditeľ Mercedes-Benz povedal, že ak sa dá vybrať medzi záchranou osoby v aute a povedzme chodcom, auto by sa malo rozhodnúť chrániť svojho vodiča. Nemecké ministerstvo však tvrdí, že ak nemožno zabrániť nehode, autonómne vozidlá nemôžu rozhodovať o tom, kto bude zachránený, pretože všetky ľudské životy sú dôležité.

“Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren legt Bericht vor (BMVI 084/2017)"

Kedy sa vozidlo rozhodne zabiť vás

Po ulici ide auto, v ktorom sedí tehotná žena a jej pes. Zrazu jej do cesty vbehnú traja ľudia, ktorí idú cez priechod na červenú. Auto sa už zrážke nemôže vyhnúť, mohlo by však naraziť do betónovej zátarasy v druhom pruhu. Tehotná žena by síce umrela, no zachránila by tak tri ďalšie životy...

viac v PDF prílohe

NBS

E-CALL V ZAPAĽOVAČI CIGARIET VOZIDLA

Spolkový zväz nemeckého poisťovníctva GDV vyvinul automatický systém núdzového volania, ktorý sa dá využiť prakticky v každom aute, bez ohľadu na to, či ide o nové alebo staršie auto. Zariadenie funkciami podobné na eCall už ponúkajú všetky nemecké autopoisťovne. Zariadenie sa napája do 12V +zásuvky zapaľovača cigariet. Komunikácia medzi zariadením a smartfónom je zabezpečená cez bluetooth rozhranie. Zariadenie automaticky rozpozná kolíznu situáciu pomocou senzorov monitorujúcim viac parametrov jazdy. Ak takáto situácia vznikne, appka v smartfóne automaticky vyšle do CC informáciu o kolízii, mieste vozidla, resp. smere jazdy. Zariadenie bolo vyvinuté pre GDV spoločnosťami IBM a Bosch.

GDV1

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Meškanie letu

Ak dopravca odôvodnene očakáva, že let bude mať meškanie voči plánovanému času odletu:

a) 2 hodiny alebo viac v prípade letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej; alebo

b) 3 hodiny alebo viac v prípade všetkých letov v rámci európskeho spoločenstva nad 1 500 km a všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km; alebo

c) 4 hodiny alebo viac v prípade letov, ktoré nespadajú pod písmená a) alebo b), dopravca cestujúcim ponúkne

jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania, okrem toho bezplatné dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily.

Keď sa odôvodnene očakáva, že čas odletu bude aspoň deň po pôvodne oznámenom čase odletu, máte nárok na hotelové ubytovanie v prípadoch, keď je nutný pobyt jednu noc alebo viac nocí, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel alebo iné).

Keď let mešká aspoň 5 hodín, máte nárok vybrať si z 3 nasledovných možností: úhradu úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, resp. za časť nevykonanej alebo vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu (kompenzáciu dostane do 7 dní v hotovosti, elektronickým bankovým prevodom a pod.), odlet pri najbližšej príležitosti, resp. aj v neskoršom dátume, presmerovanie do cieľovej destinácie alternatívnou trasou.

Zrušený let

Podobne ako pri meškaní letu, aj v prípade zrušenia letu máte nárok na uhradenie celej ceny za letenku, alebo na prebookovanie na náhradný odlet v najbližšom čase či na dostavenie sa do destinácie alternatívnou trasou. Rovnako ak je váš let zrušený a náhradný let je až na ďalší deň, resp. neskôr, máte právo na ubytovanie, stravu a prepravu z letiska na hotel a späť. Môžem let zrušiť ešte pred odletom? Dostanem peniaze späť? Letecké spoločnosti umožňujú za poplatok prebookovať letenku na iný dátum, avšak po zakúpení letenky spravidla zrušenie s vrátením ceny letenky nie je možné. Výnimkou môže byť prípad, ak má cestujúci storno letenky poistené cez poisťovňu. Na webovej stránke leteckej spoločnosti je možné vykonávať zmeny v rezervácií – zmena dátumu, dňa, mena osoby, leteckej linky, a to spravidla do 4 či 2 hodín pred samotným odletom. Tieto zmeny sú však spoplatnené podľa cenníka leteckej spoločnosti.

POMOC SLOVENSKÝM OBČANOM V ZAHRANIČÍ

Sme občanmi Európskej únie. Preto, ak sa ocitnete v niektorej z týchto zložitých situácií v krajine mimo Európskej únie a Slovensko tam nemá diplomatické alebo konzulárne zastúpenie, môžete vždy požiadať o pomoc a konzulárnu ochranu iného členského štátu Európskej únie, a to za rovnakých podmienok, za akých je pomoc poskytovaná jeho vlastným občanom. Veľvyslanectvo alebo konzulát inej krajiny Európskej únie vám môže:

  1. – poskytnúť pomoc v prípadoch nehody, vážneho ochorenia, uväznenia alebo zadržania a v prípadoch násilného trestného činu voči vám,
  2. – vydať náhradný cestovný doklad (náhradný cestovný doklad Európskej únie),
  3. – poskytnúť konzulárnu pomoc a súčinnosť najbližším príbuzným v prípade úmrtia,
  4. – uhradiť účty za slovenských občanov za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty.

Veľvyslanectvo alebo konzulát inej krajiny Európskej nemôže však zasahovať do vyšetrovacieho alebo súdneho konania miestnych orgánov, poskytovať advokátske služby, Resp. dosiahnuť (zariadiť) ich prepustenie z väzenia.

TELEMATICKÁ TARIFA PRE MLADÝCH VODIČOV

Poisťovňa Allianz v Nemecku uvedie na trh v súvislosti s možnosťou monitorovania spôsobu jazdy prostredníctvom zariadenia GDV novu tarifu pre mladých vodičov (do 28 r. veku). Pri preukázateľnom bezpečnom spôsobe jazdy môže vodič dostať späť až 30% zaplateného ročného poistného (v 1. roku aj so vstupným bonusom 40%). Za týmto účelom však musí poistený umožniť odosielanie zaznamenaných údajov prostredníctvom svojho MT.

GDV2

Overovanie vozidiel

  • Vyhľadávanie v databáze odcudzených motorových vozidiel vyhľadať ...
  • Overovenie počtu stočených kilometrov podľa VIN kódu vozidla overiť ...
  • Overovanie platnosti STK kontroly overiť ...
  • Overovanie PZP overiť ...
  • Overenie dokladu Kontroly originality vozidla overiť ...
  • Informácia k výške pokút vo vybraných krajinách Európy pozrieť ...

Doprvavné nehody & Počet vozidiel v roku 2015

Pozrite si štatistické údaje o dopravnej nehodovosti v Slovenskej republike za roky 2005 až 2015

NBS

NA KTORÉ SEDADLO VO VOZIDLE SI NESADAŤ

Zo štatistík vyplýva, že pri zrážke zahynie skôr niekto iný z posádky než vodič. Najčastejšie sú to pasažieri na zadných sedadlách, ktorí sa neunúvajú pripútať sa. Tí, čo si sadnú vzadu vpravo sú na tom najhoršie. Štatisticky ide na pravú zadnú časť vozidla najmenej nárazov, ale pri najťažších nehodách, ak sa auto prevráti na strechu, je práve táto strana zdeformovaná ako prvá. Rovnako aj v prípade ak auto vrazí do stromu alebo zíde z vozovky.

Podľa expertov zadná časť vozidla nemá dostatočnú absorpciu deformačnej energie, keďže deformačné zóny majú autá najprepracovanejšie a najväčšie vpredu. To je aj dôvod prečo by sme sa v prípade nevyhnutného stretu so zverou nemali pokúšať strhnúť volant a uhnúť tak, aby sme narazili bokom. Naučme sa preto používať bezpečnostné pásy aj na zadných sedadlách. Pravdepodobnosť prežitia na tomto sedadle sa zvýši až desaťnásobne. Insurance Institute for Highway Safety, USA

NOVÉ VODIČSKÉ PREUKAZY

Ministerstvo vnútra začalo vydávať nové vodičské preukazy. Majú inú farbu a zmenili sa aj bezpečnostné prvky. Podľa európskej smernice sme ich museli zmeniť. Menia ich totiž v celej Únii. Po mnohých rokoch sa opäť vraciame k ružovému preukazu, aký sme mali na Slovensku.

“Tí, ktorí majú ešte starý vodičský preukaz, nemusia z toho robiť žiadny stres, pretože stačí, ak si vymenia starý za nový, až keď im skončí platnosť,” informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová.

VP1 VP2

Škody na čelnom skle

Prečítajte si stanovisko Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu vzniknutých vymrštením kamienka spod kolies iného motorového vozidla

NBS

Ceny dialničných nálepiek

Aktuálne ceny dialničných nálepiek spolu s odpoveďou na otázku, či sa viac oplatí kupovať nálepku v SR pred samotnou cestou alebo až v krajine na ktorú sa dialničná nálepka vzťahuje.

NBS

Pred Vašou cestou do zahraničia

Cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Pred vycestovaním sa oplatí stráviť niekoľko minút pri počítači a zistiť si na internete údaje o bezpečnostnej situácii v cieľovej krajine, eventuálne aj v krajinách tranzitu. Aj počas pobytu sa odporúča sledovať miestne informačné zdroje a v prípade zmeny situácie konať uvážlivo a bezpodmienečne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek. Odporúčame pred cestou vyplniť registračný formulár, určený pre občanov SR, cestujúcich do zahraničia. Dobrovoľnou registráciou zjednodušíte pomoc sebe, Vašim príbuzným a známym v situáciách, keď to budete naozaj potrebovať.

viac ...

Očkovanie

Ak cestujete do exotickej krajiny, pozrite si možný výskyt infenkčných a parazitických ochorení ako aj ďalšie užitočné informácie

viac ...

Zastupiteľské úrady SR

Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí pre prípad akýchkoľvek problémov v mieste pobytu. Kontakt zo zastupiteľkým úradom Vám samozrejem zabezpečí aj Vaša asistenčná spoločnosť.

zoznam ...

Postup pri reklamácii

Ponúkame Vám podklady k postupu pri reklamovaní nefunkčného výrobku, objednanej služby alebo chybného postupu orgánu štátnej správy.

NBS NBS NBS  
Reklamácia výrobku Ochrana spotrebiteľa Zákon o sťažnostiach  

Životnosť elektrických výrobkov

Doteraz to bola len šuškanda, ktorá tvrdila, že na trh sa dostáva čoraz viac výrobkov, ktorých bezporuchovosť je z výroby „naprogramovaná“ len na obdobie, na ktoré sa vzťahuje zákonná záruka. To bol aj dôvod prečo sa tejto témy chytila nemecká strana zelených. Tá si nechala vypracovať nezávislú štúdiu, ktorej závery preukazujú snahu výrobcov elektrospotrebičov o umelé starnutie ich výrobkov. Najnovší fenomén je samotná konštrukcia výrobkov, ktorá znemožňuje opravu výrobku, pričom sfunkčnenie je možné len na základe výmeny celého výrobku, resp. kompletného dielu aj so súčiastkami, ktoré bezchybne fungujú. Situácia je natoľko vážna, že vznikli občianske iniciatívy, ktoré spustili internetové stránky, kam klienti môžu nahlasovať výrobcov a výrobky, ktoré prestali fungovať bezprostredne po uplynutí zákonnej záruky.

NBS

Legenda

blue red green  
asistencia motorovým vozidlám cestovná asistencia home assistance